Kognitiv adfærdsterapi​

Kognitiv adfærdsterapi er en korttidsterapi, der har vist sig særdeles effektiv i mange videnskabelige undersøgelser. Den er især veldokumenteret mod angst og depression, men anbefales efterhånden ved de fleste psykiske lidelser (OCD, bulimi osv. osv.)

Et terapeutisk forløb strækker sig typisk over 5-20 sessioner. I fællesskab definerer vi dine præcise mål, altså hvad du gerne vil have ud af terapien, og vi aftaler hjemmearbejde fra gang til gang, som kan hjælpe dig med at nå dem.

En session er på 50 minutter. Vi vil typisk lægge en dagsorden for at sikre, at du får optimalt udbytte af tiden. Første gang kan det være en fordel med en længere samtale, hvorfor jeg gerne sætter 1½ time af, hvis det er muligt.​

Den kognitive model tager udgangspunkt i, at vores kognitioner (=tanker, billeder, ideer) påvirker vores følelser og adfærd. Vi kan ændre såvel tanker som adfærd, hvorefter følelserne efterhånden “følger med”.

Vi tager udgangspunkt i specifikke, “kritiske” situationer i dit liv. Det vil sige situationer, hvor der står noget følelsesmæssigt på spil for dig: Du bliver fx ked af det, vred eller angst. Vi undersøger, hvilke tanker, der går igennem hovedet på dig i situationen, hvilke følelser du har, hvad du mærker i din krop, og hvad du gør (din adfærd). Denne analyse skal vi bruge, når du i fremtiden vil ændre dit mønster.

Vi taler om, hvordan du kan eksperimentere med andre måder at tænke eller handle på, hvorefter du prøver dette af i hjemmearbejde. Ved vores næste samtale evaluerer vi, aftaler nyt hjemmearbejde osv.​