Priser og vilkår​

​Min takst er 4.000 kr. per time for medgået tid (lægelig behandling er momsfri).
Sædvanligvis sætter jeg en time af til en konsultation.
Hvis vi aftaler halvanden time er prisen 6.000 kr.

De fleste problemstillinger kan hjælpes betydeligt med 5-15 timers behandling, men det er klart, at dette må bero på et individuelt overslag.

Jeg kan ikke tilbyde rabat til studerende, pensionister mm.

Afbud bedes meldt senest dagen før en aftale.
Udeblivelse eller sammedagsafbud takseres til fuldt konsultationshonorar.

Materiale, der skal gennemlæses i forbindelse med behandling, afregnes efter medgået tid.
Der faktureres for receptfornyelse uden for konsultation, hvis det finder sted i større omfang.

Kortere erklæringer (1-4 sider), fx til brug i værgemålssager, sager om SU-handicaptillæg mv. afregnes efter medgået tid og tillægges moms.
Længere speciallægeerklæringer (5+ sider) til brug i arbejdsskadesager, pensionssager, diagnostisk second opinion mv. afregnes til fast pris kr. 32.000 + moms.
Tidsforbruget er her typisk 10+ timer.

Prisen for supervision og undervisning afhænger af opgaven. Kontakt mig for tilbud.